Chính sách đại lý & cộng tác viên

1. Chương trình cộng tác viên

1.1 Lợi ích được hưởng

- Hưởng trực tiếp 10 - 20% giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu
- Không có bất kỳ rủi ro nào khi tham gia
- Hướng tất cả chương trình khuyến mại, chính sách thúc đẩy kinh doanh ĐiềuHành.Net
- Được sử dụng miễn phí các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu hướng dẫn kinh doanh (bản mềm, video)

1.2 Bảng chiết khấu dành cho cộng tác viên

Hợp đồng từ 1-3 của tháng Hợp đồng từ 3-7 của tháng Hợp đồng từ 8 đến 10 của tháng
Hoa hồng 10%
Hoa hồng 15%
Hoa hồng 20 %

2. Chương trình đại lý

2.1 Lợi ích được hưởng

- Được giới thiệu chính thức trên trang chủ của Facebook Auto Tool
- Đào tạo về nghiệp vụ triển khai,tài liệu HDSD, tài liệu hướng dẫn kinhdoanh (bản mềm, video)
- Không có bất kỳ rủi ro nào khi tham gia là đại lý chính thức
- Hoa hồng vĩnh viễn đến 25% năm .

2.2 Bảng phân cấp đại lý và tỷ lệ chiết khấu

Đại lý Cấp 1
X < 10 triệu
Cấp 2
10 Triệu <= X < 30 Triệu
Cấp 3
30 Triệu <= X < 75 Triệu
Cấp 4
75 Triệu <= X < 150 Triệu
Cấp 5
X >= 150 Triệu
Ký mới theo năm 10% 15% 20% 25% 30%
Gia hạn theo năm 5% 10% 15% 20% 25%
Gói mua Lifetime 10% 15% 20% 25% 30%

Tin tức