Hướng dẫn cài đặt Teamviewer

1. Download bản teamviewer tại địa chỉ
http://www.teamviewer.com/vi/download/windows.aspx
Chọn bản "Dành cho khách hàng cần hỗ trợ ngay: TeamViewer QuickSupport"

2.Chạy file TeamViewerQS_vi.exe
3. Sau khi chạy file có giao diện như sau

4. Sau khi chạy chương trình TeamViewer bạn gửi chúng tôi 2 thông số ID và Mật khẩu. Việc còn lại là  chúng tôi sẽ kết nối máy tính và cài đặt chương trình giúp bạnTin tức