Hướng dẫn sử dụng phần mềm Auto Like Facebook

Trong giao diện có các tùy chọn
1.       (1) Like bài viết & comment có các từ khóa : Cho phép bạn chỉ like các bài viết & comment có các nội dung chứa từ khóa. Mặc định nếu để trắng thì bạn like tất cả các từ khóa và comment
2.       (2) Không like các bài viết & comment : Hệ thống sẽ kiểm tra nếu các bài viết & comment có chứa những tự khóa này thì hệ thống sẽ bỏ qua không like & comment bài viết đó. Ví dụ để bỏ qua hiện tượng gần lừa đảo “Ông chú viettel hiện này “ bạn có thể thêm phần từ khóa viettel, nạp thẻ vào phần (2)
3.       Các tùy chọn checkbox (3) Cho phép bạn like tất cả các bài viết xuất hiện trên tường của bạn
(4) Cho phép bạn like tất cả các comment xuất hiện trên tường của ban , (5) Để hành động giống như người thao tác chúng tôi bổ xung tính năng like comment random trên các comment trên tương. Ví dụ nếu (5) có giá trị 5 đó là xác xuất 1/5 nếu có 5 comment thì like  1 comment.

(6) Log hiện thị các nội dung bài viết đã được like & comment

Tin tức