Tự động nâng cấp, cập nhật miễn phí

Tự động cập nhật 30 phút 1 lần về chức năng, thích nghi nhanh với bất kỳ sự thay đổi cấu trúc dữ liệu của Facebook.

Tin tức