Graph search, Target khách hàng hiệu quả

Công cụ hỗ trợ tìm kiếm và trích xuất thông tin khách hạng phục vụ cho các marketer công cụ graph search.
1. Truy vấn tìm kiếm liên quan đến bạn:
2. Truy vấn tìm kiếm liên quan đến ảnh:

3. Truy vấn tìm kiếm liên quan tương tác người dùng:
4. Truy vấn về tình trạng quan hệ:

    Tìm kiếm những người độc thân: www.facebook.com/search/single/users
    Tìm kiếm những người đã lập gia đình: www.facebook.com/search/married/users
    Bạn bè của một người nào đó: www.facebook.com/search/id/friends
    Giới tính nữ và độc thân: www.facebook.com/search/single/users/females/intersect

5. Một số câu truy vấn khác:

MfUt0BX.png (681×516)

Những người đã like page MediaZ

Ngoài ra còn rất nhiều cách tìm kiếm khác nữa, bạn hãy xem các cách tìm kiếm mẫu ở trên và tùy chỉnh hợp lý nhé.

Lưu ý: Thay các mục id in đậm trong link bằng id các page, location và đối tượng tương ứng.
6. Cấu trúc đường dẫn tìm kiếm trên Facebook:

Ví dụ một câu truy vấn tìm kiếm có gần đầy đủ các tùy chọn:

    www.facebook.com/search/in-open-relationship/users/106388046062960/residents/present/84218631570/likers/108550302507996/home-residents/females/106388046062960/employees/599788020068034/members/39/30/users-age-2/intersect

Cấu trúc đường dẫn chung:

    facebook.com/search/[trạng-thái-quan-hệ]/users/[id-công-việc]/residents/present/[id-nơi-ở-hiện-tại]/likers/[id-page-like]/home-residents/[giới-tính]/[id-công-việc]/employees/[id-group]/members/[age-min]/[age-max]/users-age-2/intersect

Nếu chỉ muốn tìm kiếm với tùy chọn “trạng thái quan hệ độc thân” và “nơi ở hiện tại là Hà Nội”, cấu trúc đường dẫn sẽ là:

www.facebook.com/search/single/users/106388046062960/residents/intersect

Tin tức