Tôi có cần cung cấp thông tin đăng nhập Facebook không

Để thực hiện các thao tác tự động với Mạng xã hội Facebook chương trình cần bạn cung cấp thông tin đăng nhập ( tài khoản/mật khẩu ) của chạy các tính năng của chương trình.
Thông tin đăng nhập của bạn sẽ được mã hóa và lưu trữ cục bộ tại máy cài đặt chương trình và chỉ được phục vụ cho một mục đích duy nhất dùng để đăng nhập tự động tại Facebook.

Để quản lý tài khoản bạn có thể khai báo thông tin trong phần đăng nhập hoặc trong phần Biểu tượng Taskbar --> Công cụ Marketing Facebook->Setting-> Quản lý tài khoản

Đối với dùng tài tài khoản fanpage để like, comment ở các fanpage khác bạn có thể  tạo một tài khoản facebook mới và gán quyền sở hữu fanPage cho tài khoản mới. Bạn hoàn toàn có thể dùng tài khoản mới để đại diện cho fanpage tương tác với các thành viên khác trong mạng xã hội.

Tin tức