Tôi có phải trả thêm chi phí nâng cấp phần mềm

Phần mềm có tính năng cập nhật tự động, khi bạn đã trở thành khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bạn sẽ luôn được cập nhật các tính năng mới nhất của phần mềm mà không phải trả thêm bất cứ một chi phí gì .

Tin tức